top of page

Fysioterapibehandlinger

Med kort ventetid, god oppfølging og utfyllende behandlingsopplegg er du i gode hender hos oss. Vi deler gjerne av vår kunnskap slik at du selv kan få god forståelse for hvordan du kan bedre og mestre dine plager. Tidlig og god behandling kan minske risiko for langvarige plager. 

 

Vi har et helhetlig syn på helse og vi engasjerer oss i å finne et behandlingsopplegg som passer best mulig for deg. Et godt resultat er viktig for deg og for oss. 

 

Vi driver privat fysioterapivirksomhet og du trenger ikke å ha med henvisning fra lege for å få behandling. Dersom du har henvisning er du fremdeles velkommen til behandling uten venteliste hos oss.

 

Undersøkelse

Du blir bedt om å fortelle om symptomene dine, hvordan de oppstod og hva du opplever forverrer eller forbedrer dem. Bedre forståelse av belastninger, krav og ressurser hos deg og i miljøet ditt kan være relevante for videre forståelse og behandling av plagene dine. I videre undersøkelse ser vi på bevegelse og ulike spesifikke tester. Vi søker å avdekke hva som driver smerten eller forårsaker funksjonsproblemene dine. Det er på bakgrunn av undersøkelsen at vi kan anbefale videre behandling.   

Behandling
 
En behandlingsplan lages i samarbeid med pasienten og evalueres fortløpende. Ulike behandlingstiltak brukes vanligvis i kombinasjon for best effekt.
 
Aktuelle tiltak hos Aligned er:
 • Råd, veiledning og pasientundervisning - hjelp til selvhjelp
 • Veiledning i øvelser og trening av motorisk kontroll
 • Manuelle teknikker rettet mot bindevev, ledd, muskulatur eller nervesystem
 • Nålebehandling
 • Tøyninger
 • Teiping av skader
 • Teknikker for stressreduksjon
 • Utarbeiding av treningsprogram

 

Tilstander vi behandler
 
 • Ryggplager

  • Lumbago/LBP

  • Isjas

 • Bekken-hofteproblematikk

 • Svangerskapsrelaterte problemer

 • Senepatologi

  • Akillestendinopati / smerte over hæl 

  • Tennisalbu / smerte på utsiden av albue

  • Golfalbue / smerte på innsiden av albue

  • Musearm

  • Plantarfascitt

 • Skulderplager

 • Artrose

 • Nedsatt balanse

 • Spenningshodepine

 • Svimmelhet

 • Langvarige og sammensatte plager

 • Nakkeplager

 • Reumatiske plager

 • Psykosomatiske plager

 • Muskel og skjelettplager sekundært til lungesykdom

 • Nevrologiske tilstander

 

Pasientgrupper vi behandler
 

Vi jobber mest med voksne og eldre, men vi har også kompetanse på å behandle generelle muskel- og skjelettplager hos barn og ungdom.

 

 

De siste årene har det kommet ny kunnskap om at noen ortopediske operasjoner kan utsettes eller til og med avlyses ved hjelp av fysioterapeutisk behandling. Kom gjerne til oss for konservativ behandling eller gunstig opptrening før operasjon.

 

Vi hjelper deg selvsagt også med rehabilitering etter operasjon eller skade.

Hva er fysioterapi?

 

 • Målrettet behandling eller forebyggende tiltak rettet mot muskel- og skjelettsystemet for bedre funksjon, prestasjon og helse.

 • Behandling rettes mot smerte eller nedsatt funksjon.

 • Forebyggende tiltak skjer på bakrunn av kartlegging av ulike risikofaktorer og belastninger.

 • Fysioterapeuter har kunnskap om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

 • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell.

 Se her for utdypet informasjon fra Norsk Fysioterapeutforbund.         

bottom of page