top of page
 
Nålebehandling (Dry Needling)

Nålebehandling er en behandling for å redusere smerte i triggerpunkt og slippe spenninger i muskulatur. Mange opplever god effekt. Nålen føres gjennom huden og inn i muskelen gjentatte ganger. Når det oppnår muskelrykning (twitch) antas det at behandlingen gir best effekt. Denne behandlingen anbefales til deg som plages med muskelspenninger, med eller uten utstrålende smerter til vevet rundt og som ønsker en rask og ofte effektiv behandling. Nålebehandling kan bestilles som en enkeltstående behandling på 15 min etter førstegangskonsultasjon eller kombineres med annen behandling.  

 

Behandlingsmetoden oppstod etter at forskning på injeksjonsbehandling fant ut at bruk av nål uten injeksjon ("tørrnåling") viste seg å ha god smertereduserende effekt. Dry needling er ikke det samme som kinesisk akupunktur, men er en spesifikk form for akupunktur.

 

bottom of page